Former Chief Secretaries

S.No.Name From To
1
Shri. Rajeev Swarup
03/07/2020
31/10/2020
2
Shri Devendra Bhushan Gupta
30/04/201803/07/2020
3
Shri Nihal Chand Goel
31/12/201730/04/2018
4
Shri Ashok Jain
30/06/201730/12/2017
5

Shri Om Prakash Meena
30/06/2016
30/06/2017
6
Shri C S Rajan31/10/201430/06/2016
7
Sh. Rajiv Mehrishi22-12-201328-10-2014
8
Sh. C. S. Rajan20-10-201322-12-2013
9
Sh. C. K. Mathew29-02-201215-10-2013
10
Sh. Salauddin Ahmad31-08-201029-02-2012
11
Sh. T. Srinivasan31-10-200931-08-2010
12
Smt. Kushal Singh27-02-200931-10-2009
13
Sh. D. C. Samant30-06-200727-02-2009
14
Sh. Anil Vaish28-02-200530-06-2007
15
Sh. R. K. Nair26-12-200228-02-2005
16
Sh. Inderjit Khanna01-01-200026-12-2002
17
Sh. Arun Kumar31-12-199731-12-1999
18
Sh. Mitha Lal Mehta02-02-199431-12-1997
19
Sh. Govind Ji Mishra30-08-199328-01-1994
20
Sh. T. V. Raman31-01-199230-08-1993
21
Sh. Vipin Bihari Lal Mathur10-03-198631-01-1992
22
Sh. Naresh Chandra22-07-198509-03-1986
23
Sh. Anand Mohan Lal21-02-198421-07-1985
24
Sh. Madan Mohan Krishanwali29-12-198020-02-1984
25
Sh. Gopal Krishan Bhanot28-11-197729-12-1980
26
Sh. Mohan Mukharjee
22-06-197731-10-1977
27
Sh. R. D. Thapar04-05-197722-06-1977
28
Sh. Moahan Mukharjee07-07-197501-05-1977
29
Sh. Sundar Lal Khurana09-08-197123-06-1975
30
Sh. Z. S. Jhala17-05-196909-08-1971
31
Sh. R. D. Mathur22-10-196816-05-1969
32
Sh. K. P. U. Menon29-10-196622-10-1968
33
Sh. Bhagat Singh Mehta16-01-196529-10-1966
34
Sh. Saanwal Dan Ujjwal26-09-196416-01-1965
35
Sh. Bhagat Singh Mehta09-05-195826-09-1964
36
Sh. K. N. Subramaniyam11-03-195706-05-1958
37
Sh. Krishan Puri30-12-195412-01-1957
38
Sh. B. G. Rao16-02-195330-12-1954
39
Sh. S. W. Shiveshvarkar08-02-195116-02-1953
40
Sh. K. Radhakrishnan01-09-195031-01-1951
41
Sh. V. Narainan02-05-195001-09-1950
42
Sh. K. Radhakrishnan
13-04-1949
02-05-1950