State Portal > Hon’ble Chief Secretary > Former Chief Secretaries

Former Chief Secretaries

​​​​​​​​S.No.​​​​​ ​​​Name ​​ From  ​To​
​1 ​Shri Nihal Chand Goel​ 31/12/2017​ 30/04/2018​
2 ​Shri Ashok Jain 30/06/2017​ ​30/12/2017
3 ​Shri Om Prakash Meena​ ​30/06/2016 30/06/2017​
4 ​Shri C S Rajan​ 31/10/2014​​ 30/06/2016​
5 ​Sh. Rajiv Mehrishi ​22-12-2013 ​28-10-2014
6 Sh. C. S. Rajan​ 20-10-2013​ ​22-12-2013​
7 ​​Sh. C. K. Mathew ​29-02-2012 15-10-2013​​
8 Sh. Salauddin Ahmad​ 31-08-2010​ 29-02-2012​
9 ​Sh. T. Srinivasan ​31-10-2009 ​31-08-2010
10 Smt. Kushal Singh 27-02-2009​ 31-10-2009​
11 ​​Sh. D. C. Samant ​30-06-2007 27-02-2009​​
12 ​Sh. Anil Vaish 28-02-2005​ 30-06-2007​
13 Sh. R. K. Nair​ ​26-12-2002 28-02-2005​
14 ​Sh. Inderjit Khanna 01-01-2000​ 26-12-2002​
​15 Sh. Arun Kumar​ 31-12-1997​ 31-12-1999​
​16 ​Sh. Mitha Lal Mehta ​02-02-1994 ​31-12-1997
​17 Sh. Govind Ji Mishra​ 30-08-1993​ 28-01-1994​
​18 Sh. T. V. Raman​ 31-01-1992​ 30-08-1993​
19 ​Sh. Vipin Bihari Lal Mathur ​10-03-1986 31-01-1992​
20 Sh. Naresh Chandra​ 22-07-1985​ 09-03-1986​​
21 Sh. Anand Mohan Lal​ 21-02-1984​ 21-07-1985​
22 Sh. Madan Mohan Krishanwali​ ​29-12-1980 ​20-02-1984
​23 Sh. Gopal Krishan Bhanot​ ​28-11-1977 29-12-1980​​
​24 Sh. Mohan Mukharjee​ ​22-06-1977 31-10-1977​
25 Sh. R. D. Thapar​ 04-05-1977​ 22-06-1977​
26 ​Sh. Moahan Mukharjee ​07-07-1975 01-05-1977​
27 ​Sh. Sundar Lal Khurana ​09-08-1971 23-06-1975​​
28 Sh. Z. S. Jhala​ ​17-05-1969 09-08-1971​
29 Sh. R. D. Mathur​ 22-10-1968​ ​16-05-1969​
​30 ​Sh. K. P. U. Menon ​29-10-1966 ​22-10-1968
​31 ​Sh. Bhagat Singh Mehta ​16-01-1965 ​29-10-1966
32 Sh. Saanwal Dan Ujjwal​ 26-09-1964​ 16-01-1965​
​33 Sh. Bhagat Singh Mehta​ ​09-05-1958 ​26-09-1964​
34 Sh. K. N. Subramaniyam​ 11-03-1957​ ​06-05-1958
​35 ​Sh. Krishan Puri 30-12-1954​ 12-01-1957​
​36 Sh. B. G. Rao​ 16-02-1953​ ​30-12-1954
37 ​Sh. S. W. Shiveshvarkar 08-02-1951​ 16-02-1953​
​38 Sh. K. Radhakrishnan​ ​01-09-1950 31-01-1951​​
​39 ​Sh. V. Narainan 02-05-1950​ 01-09-1950​
40 ​Sh. K. Radhakrishnan ​13-04-1949 ​02-05-1950​